Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMS

ARAHAN KERJA

CAWANGAN PERANCANGAN
- Tiada Dokumen -
SEKSYEN IMPLEMENTASI PROJEK (SIP)
No.
Kod
Dokumen/Prosedur
1.
SIP-01
PENGELUARAN SIJIL PERAKUAN BAYARAN INTERIM
SEKSYEN KAWALAN ALAM SEKITAR (KAS)
- Tiada Dokumen -
SEKSYEN OPERASI KLINIK (SOK)
No.
Kod
Dokumen/Prosedur
1.
SOK-01
PEMANTAUAN KERJA PEMBAIKAN/NAIKTARAF FASILITI KESIHATAN
2.
SOK-02
PEMANTAUAN PSL MELALUI LAWATAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL
SEKSYEN NEHAP
- Tiada Dokumen -
UNIT PENTADBIRAN
No.
Kod
Dokumen/Prosedur
1.
AU-01
PENGURUSAN ASET
2.
AU-02
PENGURUSAN STOR