Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMS

PROSEDUR KUALITI / PROSEDUR KERJA

Senarai Nama Prosidur Kualiti / Prosidur Kerja dan Lokasi
No.
Kod
Dokumen/Prosedur
Lokasi
1.
BPK-QP-03
Pengurusan Pelan Operasi Latihan
2.
BPK-QP-06
Audit Dalaman
3.
BPK-GEN-02
Pemeriksaan Aduan Kecacatan dan Kerosakan Bangunan Sediaada (Sedang Diduduki) di Fasiliti KKM
4.
BPK-GEN:03
Lawatan Pemeriksaan Teknikal
5.
BPK-PCG-WP1
Pengurusan Semakan Pelan Kejuruteraan
6.
BPK-PCG-WP2
Audit Pengurusan Aset Tak Alih (PATA)
7.
BPK-PCG-WP3
Pengurusan Kontrak Perolehan Ambulans/Kenderaan
8.
BPK-KAS-WP01
Pengurusan Program-Program Kesihatan Alam Sekitar
9.
BPK-KAS-WP02
Semakan dan Ulasan Laporan atau Pelan
10.
BPK-SOH-P01
Penilaian Prestasi Syarikat Konsesi Perkhidmatan Sokongan Hospital
11.
BPK-SOK-WP01
Penyediaan Pengiraan Sasaran Pelan Penyelenggaraan Berjadual (PPM)
12.
BPK-SIP-WP1
Pengurusan Pelaksanaan Projek Fizikal
13.
BPK-SIP-WP2
Penyediaan Spesifikasi Kerja Bangunan bagi Perolehan Peralatan Perubatan