Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMSQUALITY FORM
1. TAKWIM ISO 9000
2. DOCUMENT CHANGE REQUEST
3. AUDIT REPORT
4. SENARAI SEMAK AUDIT
5. LAPORAN KETIDAKAKURAN (NCR)
6. LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
7. NCR/ OFI LOG

CAWANGAN PERANCANGAN
1. LAPORAN NAZIRAN PENGURUSAN TAK ALIH KKM

SEKSYEN IMPLEMENTASI PROJEK (SIP)
1. BORANG PENILAIAN TEKNIKAL TENDER
2. BORANG SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN INTERIM
3. BORANG SIJIL PERAKUAN BAYARAN INTERIM
4. BORANG SIJIL KERJA SIAP
5. BORANG KERJA TIDAK SIAP
6. BORANG SIJIL SIAP MEMBAIKI KECACATAN

SEKSYEN KAS & NEHAP

SEKSYEN KESELAMATAN SINARAN
1. BORANG PEMERIKSAAN AM RADAS SINARAN
2. BORANG PEMERIKSAAN GENERAL X-RAY
3. BORANG PEMERIKSAAN PERGIGIAN
4. BORANG PEMERIKSAAN MAMMOGRAPHY
5. BORANG PEMERIKSAAN FLUOROSCOPY
6. BORANG PEMERIKSAAN CT SCANNER
7. BORANG ADUAN DAN SIASATAN
8. BORANG PERMOHONAN LESEN (BAHAN RADIOAKTIF)
9. BORANG PERMOHONAN LESEN (RADAS PENYINARAN)

ADMINISTRATION UNIT
1. BORANG PENDAFTARAN PEMBEKAL/ KONTRAKTOR
2. BORANG PERMOHONAN BERTUGAS LUAR PEJABAT
3. BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT
4. CATATAN MESYUARAT
5. LETTER HEAD
6. BORANG PENILAIAN KURSUS/ LATIHAN
7. BORANG PERMOHONAN KENDERAAN

SEKSYEN OPERASI HOSPITAL
1. BORANG PERMOHONAN TIDAK EKONOMI DIBAIKI
2. LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK SIJIL TIDAK EKONOMI UNTUK DIBAIKI

SEKSYEN OPERASI KLINIK
1. SENARAI SEMAK