Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMSCAWANGAN PERANCANGAN
No. Procedure
1. PROSEDUR PENYEDIAAN SPESIFIKASI KERJA BANGUNAN BAGI PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN
2. PROSEDUR NAZIRAN PENGRUSAN ASET TAK ALIH (PATA)
3. PROSEDUR PENGURUSAN KONTRAK PEROLEHAN AMBULANS/KENDERAAN
4. PROSEDUR PENGURUSAN SEMAKAN PELAN KEJURUTERAAN

SEKSYEN KAS & NEHAP
No. Procedure
1. PENGURUSAN PROGRAM-PROGRAM KESIHATAN ALAM SEKITAR
2. SEMAKAN DAN ULASAN LAPORAN ATAU PELAN

SEKSYEN OPERASI HOSPITAL (SOH)
No. Procedure
1. PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT KONSESI PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL

SEKSYEN OPERASI KLINIK (SOK)
No. Procedure
1. PENGURUSAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN FASILITI KLINIK KESIHATAN/PERGIGIAN KKM

SEKSYEN IMPLEMENTASI PROJEK (SIP)
No. Procedure
1. PENGURUSAN PELAKSANAAN PROJEK FIZIKAL

SEKSYEN KESELAMATAN SINARAN (SKS)
No. Procedure
1. PENYEMAKAN DAN PENILAIAN PERLESENAN
2. PERMONITORAN DAN LAWATAN PEMERIKSAAN
3. SERBUAN
4. PENDAKWAAN

GENERIC TECHNICAL
No. Procedure
1. KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL
2. PROSEDUR PEMERIKSAAN ADUAN KECACATAN DAN KEROSAKAN BANGUNAN SEDIAADA (SEDANG DIDUDUKI) DI FASILITI KKM
3. LAWATAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL & PEMATUHAN KONTRAK PSH