Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMSCAWANGAN PERANCANGAN
No. Procedure
- Tiada -

SEKSYEN IMPLEMENTASI PROJEK (SIP)
No. Procedure
1. PENGELUARAN SIJIL PERAKUAN BAYARAN INTERIM

SEKSYEN KAS & NEHAP
No. Procedure

SEKSYEN OPERASI KLINIK (SOK)
No. Procedure
1. PEMANTAUAN KERJA PEMBAIKAN/NAIKTARAF FASILITI KESIHATAN
2. PEMANTAUAN PSL MELALUI LAWATAN PEMERIKSAAN TEKNIKAL

SEKSYEN KESELAMATAN SINARAN (SKS)
No. Procedure

ADMINISTRATION UNIT
No. Procedure
1. PENGURUSAN ASET
2. PENGURUSAN STOR
3. PENGURUSAN SURAT DAN DOKUMEN
4. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
5. PENGURUSAN SISTEM FAIL
6. PENGURUSAN KEWANGAN
7. PENGURUSAN PEROLEHAN DAN PEMBELIAN BPK