Sudut Maya EKSA BPK

 

Dasar

  • Amalan EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat.

 

Objektif

  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.
  • Membantu meningkatkan disiplin diri, kreativiti dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga IPKKM
  • Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.
  • Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif

 

Maksud Logo

  • Bulatan - Bentuk bulat menggambarkan perpaduan yang kukuh dan komited di kalangan warga KKM dengan menitikberatkan semangat kerjasama dan berpasukan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan pangkat dalam memastikan Amalan EKSA sebagai budaya kerja
  • Akronim EKSA - Simbolik kepada makna Ekosistem Kondusif Sektor Awam secara amnya
  • Logo KKM - Merupakan imej korporat KKM dan secara tidak langsung merupakan penegasan bahawa logo ini adalah hak cipta KKM
  • Sisih Susun Sapu Seragam Sentiasa Amal - Indikator kepada amalan 5S secara amnya

 

EKSA - Pengiktirafan MAMPU

                  


 

Garis Panduan EKSA

 

Garis Panduan EKSA IPKKM

 

Carta Organisasi EKSA

 

Carta Organisasi Induk EKSA

 

Carta Organisasi EKSA BPK

 

Carta Perbatuan Pelaksanaan EKSA

 

Carta Perbatuan EKSA IPKKM Jan - Jun

 

Carta Perbatuan EKSA IPKKM Julai - Dis

 

Carta Perbatuan JK Audit EKSA IPKKM

 

Carta Perbatuan EKSA BPK Jan - Dis 2019

 

Pelan Lantai

 

Pelan Lantai Zon EKSA

 

Aktiviti EKSA BPK

                     


                     


                     


                  

                  

 

Sijil Penyertaan Mannequin Challenge Amalan EKSA IPKKM

Tarikh Kemaskini : 1 Oktober 2019