Galeri

Mesyuarat Perancangan Sustainability Programme dan Lawatan Projek Retrofit Chiller di Hospital Sandakan

Mesyuarat dan Lawatan ini telah dijalankan pada 7 Ogos 2017 di Hospital Sandakan. Mesyuarat dan lawatan ini dihadiri oleh wakil SOH, wakil hospital dan wakil Syariakt Konsesi.