Galeri

Awareness Session bagi Asset and Services Information System (ASIS)

Sesi ini telah diadakan di seluruh negara mengikut zon masing-masing dan telah dihadiri oleh Pengarah Hospital dan Jurutera/Penolong Jurutera Operasi Hospital KKM.