Galeri

Sesi Praktikal Pengujian Sistem Pembumian Bagi Seksyen Operasi Klinik

Satu Sesi Praktikal Pengujian Sistem Pembumian Bagi Seksyen Operasi Klinik Telah Diadakan Pada 1 Mac 2018 Melibatkan Semua Kakitangan Seksyen Operasi Klinik