Galeri

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI KAWALAN ALAM SEKITAR, NEHAP, DAN SISA & HYGIENE KALI KE-42 TAHUN 2019

Mesyuarat ini telah diadakan pada 2 dan 3 Julai 2019 di Penang Berjaya Hotel. Selain itu, lawatan teknikal teknologi rawatan air di ESCAPE Theme Park juga turut diadakan pada sesi petang 2 Julai 2019.