Galeri

MESYUARAT DAN BENGKEL SESI PENGENALAN & PERLAKSANAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK BAGI 20 BUAH KLINIK KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI SABAH

Satu Mesyuarat Dan Bengkel Sesi Pengenalan & Perlaksanaan PSK telah diadakan pada 25 hingga 28 Jun 2018 Di Negeri Sabah bagi meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan PSK.