Galeri

TAKLIMAT/SEMINAR PROGRAM LESTARI BAGI KLINIK-KLINIK KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) DI SELURUH NEGARA

Taklimat/Seminar ini diadakan bertujuan memberi pendedahan tentang keperluan dan tanggungjawab semua yang terlibat dalam memastikan kelestarian klinik-klinik KKM tercapai