Galeri

PERBINCANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI EHRI MODUL 3 BILANGAN 2/ 2020

Satu Perbincangan Pembangunan Aplikasi EHRI MODUL 3 Bil. 2/2020 telah diadakan pada 18 Jun 2020 di Bilik Mesyuarat BPM, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Kesihatan Malaysia.