Galeri

PELAKSANAAN AKTIVITI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KUALITI UDARA DALAMAN (IAQ) DI JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH DAN PERAK

Satu aktiviti pemantauan dan pengawasan IAQ di premis-premis KKM bagi tahun 2020 di Jabatan Kesihatan Kedah telah dilaksanakan pada 7 - 9 Julai 2020 dan Jabatan Kesihatan Perak pada 7 - 10 Julai 2020.