Galeri

SESI TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI ENVIRONMENTAL HEALTH RISK INVENTORY (EHRI) UNTUK MODUL 1 - KEMASUKAN DATA & MODUL 2 - ANALISIS DATA SECARA TELE-CONFERENCING (VTC)

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPKj) bersama kerjasama Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KKM telah membangunkan Aplikasi EHRI Modul 1 (Kemasukan Data) & Modul 2 (Analisis Data).