Galeri

PELAKSANAAN AKTIVITI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KUALITI UDARA DALAMAN (IAQ) DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Satu aktiviti pemantauan dan pengawasan IAQ di premis KKM bagi tahun 2020 telah dilaksanakan di Blok E1, E3 dan E7, Kompleks E, Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia dari 13 Jul - sehingga kini.