Galeri

MESYUARAT PEMURNIAN GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN KLINIK KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BIL.1/2020, HOTEL PULSE GRANDE, PUTRAJAYA (17 -19 Ogos 2020)

Mesyuarat telah diadakan selama 2 ½ hari yang melibatkan Jurutera-Jurutera Operasi Klinik daripada Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan dan bertujuan untuk mengemaskini dan menambahbaik Garis Panduan.