Galeri

MESYUARAT UNTUK PERSEDIAAN PASUKAN KHAS TEKNIKAL BAGI CADANGAN PROJEK BAIKPULIH HOSPITAL LAMA KKM

Mesyuarat ini telah diadakan pada 25 Ogos 2020 bagi membincangkan persediaan pasukan khas teknikal projek baikpulih hospital lama KKM. Mesyuarat ini dihadiri oleh wakil BPKj, JKN dan hospital.