Galeri

Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek (PMC) Bil.2/2020

Mesyuarat PMC di adakan bagi menilai prestasi Syarikat Konsesi di bawah kontrak Penswastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) melalui Company Performance Assessment (CPA)