Kembali

MESYUARAT DRINKING WATER QUALITY INDEX (DWQI) BIL.2/2017

28/11/2017 By KAS

Putrajaya: Mesyuarat Drinking Water Quality Index (DWQI) Bil. 2/2017 telah diadakan pada 28 November 2017 pukul 2.30 petang di Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPK), KKM. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh YBhg. Pengarah BPK dan dihadiri oleh wakil semua agensi yang terlibat dalam kerjasama pentadbiran dalam pelaksanaan program KMAM. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan status DWQI dan perkara-perkara berbangkit berkaitan pelaporan DWQI yang telah dilaksanakan.