Objektif

  • Merancang dan melaksanakan program-program berkenaan dengan keselamatan kesihatan awam.
  • Memastikan bahawa Program Pemantauan Kualiti Air Minum Kebangsaan dilaksanakan seefektifnya dalam memastikan keselamatan kesihatan pengguna,
  • Memastikan Program Sanitasi Persekitaran Luar Bandar dilaksanakan dan dipelihara seefektifnya supaya air minum adalah selamat dan sanitasi diperolehi oleh setiap golongan masyarakat Luar Bandar
  • Menyediakan perkhidmatan teknikal yang berkualiti untuk pelaksanaan projek pembangunan dan keseluruhan aspek kejuruteraan dan peralatan perubatan,
  • Koordinat dan memantau program pembaikpulihan dan pemuliharaan terhadap bangunan-bangunan dan pusat kemudahan Kementerian Kesihatan Malaysia dan untuk menyediakan nasihat teknikal yang mana berkenaan,
  • Menyediakan perkhidmatan dalam pelaksanaan Program Kualiti Assuran dan aktiviti keselamatan radiasi dan juga memastikan peralatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif mematuhi kehendak dan tahap keselamatan.