Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Menganjurkan Mesyuarat Membincangkan Isu - Isu MEET dan Pemurnian SOP MEET pada 2-4 Julai 2019 melibatkan Jurutera/Pen. Jurutera dan Pegawai Perubatan, KKM yang bertanggungjawab keatas Program MEET.

                               Sesi mesyuarat dan pemurnian SOP sedang dijalankan

2) Menganjurkan Kursus Teknikal Kejuruteraan Biomedikal berkenaan Peralatan Scope bertempat di Bilik Seminar Universiti Putra Malaysia pada 9 Julai 2019.

  

                                                  Sesi kursus sedang dijalankan

3) Mengadakan Pemeriksaan Teknikal Program MEET di Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian Telok Datuk, Banting, Kuala Langat, Selangor pada 10 - 11 Julai 2019.

                           Sesi pemeriksaan dan pembentangan hasil pemeriksaan