Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Mesyuarat Pelaksanaan Kerja - Kerja Pembinaan dan Pengubahsuaian telah diadakan pada 27 Februari 2018 di Bilik gerakan Cawangan Perancangan Aras 5 BPKj yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah seksyen Operasi Biomedikal. 

2) Menghadiri Pembentangan sistem RFID oleh Syarikat G.Pro pada 7 Mac 2018 di Bilik Gerakan Caw. Perancangan

3) Mesyuarat Bulanan Seksyen Operasi Biomedikal Bil. 2/2018 telah diadakan pada 9 Mac 2018 di Bilik Gerakan Caw. Perancangan

4)  Mesyuarat Pelaksanaan dan Pemantauan Kerja-Kerja Pembinaan dan Pengubahsuaian Bersama Ketua Jurutera Negeri telah diadakan pada 13 Mac 2018 di Bilik Gerakan SIP. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan,KKM.

5) Menghadiri Sesi Pengujian "Repeat Random Test" bagi Peralatan Dental X-ray (GAP) di Klinik Pergigian Dato' Keramat pada 19 Mac 2018.

      Peralatan Dental X-ray (GAP) di Klinik Pergigian Dato' Keramat 

6) Mesyuarat Pelaksanaa Program MEET Bil.3/2018 telah diadakan pada 20 Mac 2018 di Bilik Gerakan SIP. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah BPKj. 

7) Mesyuarat Project Monitoring Committee (PMC) telah diadakan pada 21 Mac di Bilik Gerakan SIP. Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Penyelidikan & Sokongan Teknikal).

8) Bengkel pemurniaan PPM checklist kerjasama Bersama KKM dan QMS telah diadakan pada 23 hingga 26 Mac di Johor Bahru. Bengkel bertujuan menambahbaik PPM checklist bagi aktiviti penyelenggaraan berjadual di klinik di bawah program MEET.

                             Sesi Pemurnian PPM Checklist sedang berlangsung

9) Perbincangan Standard Operating Procedure program MEET telah diadakan pada 29 Mac 2018 di Bilik Gerakan Cawangan Perancangan. Selaras dengan penemuan Cawangan Audit Dalam (CAD) program MEET, SOP yang telah dibangunkan perlulah selaras dengan teguran-teguran CAD.