Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Audit MEET dan Bengkel Audit Teknikal MEET di Negeri Sabah pada 14 - 15 Mei 2018.

                                                             Sesi Mesyuarat dan Bengkel Audit

2) Menghadiri Sesi Audit Teknikal MEET pada 22 - 24 Mei di Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian Air Hitam.

3) Mengadakan Audit Teknikal MEET pada 23 - 25 Mei 2018 di Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian Seri Kembangan.

                                                Sesi Pembentangan Penemuan Audit

4) Menghadiri Mesyuarat Perbincangan Prosidur Penambahan Peralatan EBE dan Salah Kategori di Bawah Peralatan di bawah Perjanjian MEET pada 1 Jun 2018 Di Bilik Mesyuarat Seri Kasa, Blok E7.

5) Mengadakan Mesyuarat Pelaksanaan MEET Bil.5/2018 di Bilik Gerakan Cawangan Perancangan pada 7 Jun 2018.

6) Menghadiri Mesyuarat Pelarasan Kerja - Kerja Tapak Bagi Program MEET di Klinik - Klinik Pulau Pinang pada 27 Jun 2018.

7) Menghadiri Mesyuarat State Project Monitoring Committee(SPMC) bagi Program MEET di JKN Perak pada 28 Jun 2018.