Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Menghadiri jemputan Kursus Pemantapan MEET Bahagian Pergigian JKWP Kuala Lumpur sebagai penceramah pada 28 November 2018 di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur.

                                      Sesi Pembentangan SOP MEET

2) Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Risiko Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan pada 5 Disember 2018 di Bilik Mesyuarat Evergreen. 

3) Menghadiri Mesyuarat Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Bersama Ketua Jurutera pada 6-7 Disember 2018 di Hotel Bangi Putrajaya.

4) Menghadiri lawatan tapak bagi pemasangan mesin X-Ray di Klinik Kesihatan Port Dickson pada 6-7 Disember 2018. 

5) Mengadakan Mesyuarat Bulanan Seksyen Operasi Biomedikal pada 14 Disember 2018 di Bilik Gerakan Cawangan Perancangan.

6) Mengadakan Mesyuarat Perlaksanaan MEET Bil.10/2018 pada 19 Disember 2018 di Bilik Mesyuarat Dinamik.

7) Menghadiri jemputan Kursus Pemantapan MEET JKN Selangor sebagai penceramah pada 20 Disember 2018 di Institut Kanser Negara. 

 

                                     Sesi Pembentangan SOP MEET

8) Turut sama menghadiri lawatan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan pada 20 - 21 Disember 2018 di Klinik Kesihatan Taiping dan Hopsital Taiping, Perak.  

       Sesi Lawatan Pengarah BPK di KK Taiping dan Hospital Taiping