Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Menghadiri Fujifilm Technology Talk pada 5 September 2018.              

2) Mengadakan Mesyuarat Kerja - Kerja Pembinaan dan Pengubahsuaian di Bilik Mesyuarat Seksyen Operasi Klinik pada 6 September 2018.

3) Menghadiri demo Pulp Tester di Klinik Pergigian Presint 18 pada 12 September 2018.

4) Menghadiri Mesyuarat Isu Operasi Perjanjian MEET bersama Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan) di Klinik Kesihatan Batu Kawa, Kuching pada 13 September 2018.

                                                          Sesi lawatan

5) Menghadiri Kursus IEM-Route To Proffessional Engineering di Auditorium Institut Kanser Negara pada 13 September 2018.

                                         Sesi kursus sedang berlangsung

6) Lawatan tapak bagi pemasangan peralatan X-Ray di Klinik Kesihatan Pontion dan Klinik Kesihatan Maharani, Johor pada 19 September 2018.

                               Sesi briefing lawatan tapak sedang berlangsung

7) Lawatan tapak bagi pemasangan peralatan X-Ray di Klinik Kesihatan Gemas, Negeri Sembilan pada 24 September 2018.

8) Lawatan tapak bagi pemasangan peralatan X-Ray di Klinik Kesihatan Tanjung Sepat, Selangor dan Klinik Kesihatan Tangling, Kuala Lumpur pada 25 September 2018.

                 KK Tangling                                           KK Tangjung Sepat 

9) Lawatan tapak bagi pemasangan peralatan X-Ray di Klinik Kesihatan Salak, Selangor dan Klinik Kesihatan Jinjang, Kuala Lumpur pada 26 September 2018

                           Sesi briefing lawatan tapak sedang berlangsung