Seksyen Operasi Biomedikal

Sekyen Operasi Biomedikal ditubuhkan pada tahun 2014 dimana fungsi utamanya adalah untuk mengawalselia penyenggaraan peralatan biomedikal di klinik-klinik dibawah program MEET. 

Fungsi

  • Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal berkenaan teknologi dan keselamatan penggunaan peralatan perubatan kepada kakitangan klinik-klinik dan institusi-institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Merancang dan menyediakan kajian dan penyelidikan ke atas teknologi kejuruteraan Biomedikal /elektronik supaya  selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan terkini.
  • Menyelaras / menghadiri mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa teknikal / tender / rundingan terus / lawatan-lawatan tapak yang berkaitan peralatan biomedikal dan elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Memantau pelaksanaan projek pembekalan, naiktaraf dan penggantian peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras mesyuarat dan sesi pengujian dan pentauliahan perolehan peralatan perubatan/elektronik serta turut menyaksikan/mengesahkan laporan yang berkaitan bagi klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mengadakan penilaian teknikal aset peralatan perubatan dan merancang pelaksanaan penggantian/ naiktaraf peralatan-peralatan perubatan di klinik-klinik KKM.
  • Menyediakan dan menyelaras anggaran keperluan kewangan/peruntukan tahunan bagi perolehan pembekalan peralatan perubatan/elektronik di klinik-klinik Kementerian Kesihatan Malaysia.

1) Lawatan tapak Kolej Latihan Pergigian Pulau Pinang pada 20 November 2017.

 

2) Menyertai Lawatan Bersama Pengarah ke Klinik Kesihatan Rembau Negeri Sembilan pada 11 Disember 2017. 

 

3) Latihan Ventilator PB980 pada 12 Disember 2017 di Bilik Mesyuarat Matrix, Seksyen Operasi Hospital. 

 

4) Lawatan tapak kerja - kerja pengubahsuaian bagi pemasangan peralatan Analyzer Chemistry (High) di Klinik Kesihatan Tangling, WP Kuala Lumpur dan peralatan Dental Chair (Specialist) di Klinik Pergigian Seri Kembangan pada 20 Disember 2017. 

             

      Lawatan di KP Seri Kembangan                     Lawatan di KK Tangling                            

 

5) Lawatan tapak kerja - kerja pengubahsuaian bagi peralatan :  

Bil           Nama Klinik                   Peralatan                       Tarikh           

1

 Klinik Kesihatan Jalan Gereja   Hood isolation, laminar Air Flow  21 Dis 2017

2

 Klinik Kesihatan Klebang Besar   Hood isolation, laminar Air Flow   21 Dis 2017

3

 Klinik Kesihatan Ayer Keroh  Hood isolation, laminar Air Flow  21 Dis 2017

4

 Klinik Pergigian Ujong Pasir   Dental Chair  22 Dis 2017

5

 Klinik Pergigian Alor Gajah   Dental Chair  22 Dis 2017