Cawangan Perkhidmatan

Cawangan Perkhidmatan terdiri daripada empat (4) seksyen iaitu:
 

1. Seksyen Implementasi Projek

 

2. Seksyen Operasi Hospital

 

3. Seksyen Operasi Klinik

 

4. Seksyen Operasi Biomedikal