Cawangan Regulatori

Cawangan Regulatori terdiri daripada dua (2) seksyen iaitu:
 

1. Seksyen Kawalan Alam Sekitar

 

2. Seksyen NEHAP