Cawangan Regulatori

Cawangan Regulatori terdiri daripada tiga (3) seksyen iaitu:
 

1. Seksyen Kawalan Alam Sekitar

 

2. Seksyen NEHAP

 

2. Seksyen Sisa dan Hygine