Unit Pentadbiran dan Kewangan

 

OBJEKTIF.

  • Memastikan segala urusan Pentadbiran dan Kewangan di laksanakan dengan lancar dan mematuhi segala Arahan-arahan Pentadbiran dan Kewangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, Perbendaharaan, Kementerian Kesihatan dan lain-lain agensi yang berkaitan.
  • Memastikan segala invois/tuntutan yang lengkap di buat dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima.
  • Memastikan segala peruntukan yang diterima dibelanjakan mengikut peraturan dan masa yang di tetapkan dan memastikan tiada lebihan perbelanjaan.

 

AKTIVITI-AKTIVITI.

1. Pentadbiran Am.​

  • Menguruskan segala hal Pentadbiran Am seperti Pengurusan Surat, Fail-fail Jabatan dan Kakitangan, Cuti, Pengurusan Mesyuarat dan lain-lain.

2. Perkhidmatan.

  • Menguruskan segala hal-hal perkhidmatan seperti menguruskan permohonan tambahan jawatan (ABM), perlantikan jawatan-jawaan sambilan, pemangkuan dan lain-lain.

3. Urusan Ruang Pejabat.

  • Memastikan Ruang Pejabat mencukupi untuk semua kakitangan yang sedia ada dan tambahan kakitangan yang akan datang dan memohon tambahan ruang pejabat jika memerlukan.

4. Urusan Kewangan.

  • Unit ini juga menguruskan segala peruntukan yang diterima dari Bahagian Khidmat Pengurusan dan mengawal perbelanjaan yang diterima supaya mengikut cadangan perbelanjaan.

 

     

 

 

CARTA ORGANISASI.

 

*Klik Gambar untuk besarkan.