Perutusan Pengarah Bahagian

 

Assalamualaikum wbt dan Salam Sehati Sejiwa

Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke Laman Web Rasmi Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPKj), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) kepada semua pengunjung.

Laman web ini merupakan salah satu saluran untuk memberi maklumat mengenai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh BPKj. Untuk makluman, BPKj adalah merupakan salah satu bahagian teknikal di peringkat KKM yang diwujudkan bertujuan bagi memantau dan melaksanakan pelbagai projek dan program kejuruteraan di bawah Kementerian ini dalam memastikan visi, misi dan objektif KKM dapat dicapai.

Justeru itu, pendekatan penyelesaian kejuruteraan atau Best Engineering Practices merupakan kaedah yang akan sentiasa digunakan di pelbagai program dan projek kejuruteraan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Maka dengan adanya laman web ini, BPKj berhasrat untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik dengan menyediakan maklumat terkini berkaitan dengan perkhidmatan Bahagian ini. Saya yakin dengan adanya laman web rasmi ini, orang ramai amnya dan kakitangan KKM khususnya, akan dapat mengenali lebih dekat lagi organisasi, visi, misi, objektif dan fungsi serta aktiviti BPKj secara lebih khusus.

Melalui laman web ini, BPKj akan cuba menyediakan status maklumat berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan melibatkan program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM), Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS), Operasi Hospital, Klinik dan Biomedikal, pelaksanaan projek serta penerbitan yang boleh dimuat turun oleh semua pengunjung. Maklumat tersebut termasuklah pengalaman menerusi aktiviti-aktiviti dan kegiatan sosial dan kebajikan yang telah dilaksanakan. Dipaparkan juga maklumat lokaliti pejabat, direktori pegawai serta jalinan pautan luar jabatan dan agensi kerajaan bagi memudahkan urusan pengunjung laman web kami.

Selain itu, bagi meningkatkan mutu perkhidmatan BPKj, saya juga mengalu-alukan sebarang pertanyaan atau aduan daripada semua pengunjung melalui medium yang telah disediakan di laman web kami. Setiap pandangan dan cadangan adalah dialu-alukan bagi memantapkan lagi laman web Bahagian ini. Saya juga berharap agar laman web ini dapat menyokong dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan melalui penambahbaikan yang berterusan di dalam segala bidang yang dipertanggungjawab kepada kami untuk dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.

 

Tuan Hj. Md Jalal bin Bongkik

Pengarah

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan

Kementerian Kesihatan Malaysia