Piagam Pelanggan

Kejuruteraan Kesihatan Alam Sekitar

  • Menyediakan perkhidmatan bekalan air dan kebersihan alam sekeliling kepada masyarakat luar bandar secara berterusan.
  • Bilangan persampelan dan penganalisaan air bagi memastikan keselamatan air minuman yang dibekalkan kepada orang awam menepati mutu piawaian kebangsaan yang telah ditetapkan.

Kejuruteraan Fasiliti Kesihatan

  • Pengeluaran sijil pembayaran interim dalam tempoh 14 hari waktu bekerja apabila segala dokumen yang dihantar adalah lengkap.

 

Muat Turun Pencapaian Piagam Pelanggan