Polisi Kualiti

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan komited di dalam menyampaikan perkhidmatan yang efektif dan efisyen bagi memenuhi kehendak dan meningkat kepuasan hati pelanggan menerusi penambahbaikan berterusan dan penglibatan semua peringkat pekerja berlandaskan Sistem Pengurusan Kualiti dan garis panduan yang berkaitan.