Polisi Kualiti

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan komited untuk memenuhi kehendak pelanggan dan memenuhi kepuasan pelanggan melalui penambahbaikan berterusan dengan penglibatan semua kakitangan melalui sistem pengurusan berkualiti yang terancang.