Kembali

Keputusan Sebutharga Perolehan Perkhidmatan Sewaan Untuk Membekal, Menghantar, Memasang Sehingga Mentauliah Peralatan Ujian Mutu Air Minum DiBawah KMAM BPKJ, KKM Tahun 2019 Bagi Tempoh 36 Bulan

18/04/2019 By Pentadbiran

Tajuk :- Keputusan Sebutharga Perolehan Perkhidmatan Sewaan Untuk Membekal, Menghantar, Memasang Sehingga Mentauliah Peralatan Ujian Mutu Air Minum DiBawah KMAM BPKJ, KKM Tahun 2019 Bagi Tempoh 36 Bulan.

No. Sebutharga :- BPK 2/2019

Keputusan Sebutharga :- Arachem (M) Sdn. Bhd. (357-00022184)

Lampiran :- IKLAN