Kembali

Keputusan Sebutharga Bagi Perolehan Membekal, Menghantar Dan Mentauliah (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan ICT Ke Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Dan Bahagian Kawalselia Radiasi Perubatan Tahun 2019

09/08/2019 By Pentadbiran

Tajuk : Keputusan Sebutharga Bagi Perolehan Membekal, Menghantar Dan Mentauliah (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan ICT Ke Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Dan Bahagian Kawalselia Radiasi Perubatan Tahun 2019.

No. Sebutharga :- BPK 3/2019

Syarikat Yang Berjaya :- Manuris Sales & Services Sdn Bhd. (357-00046903)

Lampiran :- IKLAN