Kembali

PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN DAN MENYEDIAKAN LAPORAN AUDIT TENAGA DI KLINIK KESIHATAN KEPALA BATAS, PULAU PINANG

25/08/2020 By Admin

IBU PEJABAT KEMENTERIAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN PEJABAT AM
KENYATAAN TAWARAN


Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN DAN MENYEDIAKAN LAPORAN AUDIT TENAGA DI KLINIK KESIHATAN KEPALA BATAS, PULAU PINANG
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 28 01 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI
HIJAU
TEKNOLOGI HIJAU

TARIKH MULA TAWARAN : 25/08/2020
TARIKH TUTUP TAWARAN : 03/09/2020
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI : PULAU PINANG, KEDAH, PERAK, PERLIS, SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, MELAKA, NEGERI SEMBILAN

Perincian Taklimat / Lawatan Tapak:

Perihal Tarikh /
Masa
Lokasi Pegawai
Penyelaras
Kehadiran
Maksima
TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI
PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN DAN
MENYEDIAKAN LAPORAN AUDIT TENAGA DI
KLINIK KESIHATAN KEPALA BATAS, PULAU
PINANG.
27/08/2020
10:30 AM
KLINIK
KESIHATAN
KEPALA BATAS, PULAU PINANG
LOT 1466,
JALAN
BERTAM,
MUKIM 6,
SEBERANG
PERAI
UTARA,
13200
KEPALA BATAS PULAU PINGAN
NUR
SYUHADA
BT
RAZALI
3

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.