Kembali

KENYATAAN PEROLEHAN TENDER BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PENGHAWA DINGIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KLINIK KESIHATAN BANDAR BOTANIK, KLANG, SELANGOR

03/09/2020 By SOK

IBU PEJABAT KEMENTERIAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN
KENYATAAN TENDER

Tarikh Iklan : 25 Ogos 2020 (Selasa)


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) Dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) Atau Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) dalam kelas yang berkaitan bagi kerja seperti berikut:

KETERANGAN TENDER : KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PENGHAWA DINGIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KLINIK KESIHATAN BANDAR BOTANIK, KLANG , SELANGOR
JENIS TAWARAN : Tender

TARIKH MULA TAWARAN : 25/08/2020
TARIKH TUTUP TAWARAN : 25/09/2020
TEMPOH SAH LAKU : 30

LAMPIRAN : IKLAN TENDER


Perincian Taklimat / Lawatan Tapak:

Perihal

Tarikh /
Masa

Lokasi

TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI TENDER KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PENGHAWA DINGIN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KLINIK KESIHATAN BANDAR BOTANIK, KLANG , SELANGOR

03/09/2020
10:00 AM

KLINIK
KESIHATAN
BANDAR BOTANIK

(BANGUNAN PKD KLANG, BLOK A, ARAS 1, BILIK MESYUARAT MELUR)

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.