Kembali

SEBUTHARGA PEROLEHAN PERABOT PEJABAT (SET KUBIKEL) DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

03/09/2020 By Admin

IBU PEJABAT KEMENTERIAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN PEJABAT AM
KENYATAAN TAWARAN
Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:


KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA PEROLEHAN PERABOT PEJABAT (SET
KUBIKEL) DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAHUN 2020 - BPK 5/2020
JENIS TAWARAN : Terbuka
TARIKH MULA TAWARAN : 03/09/2020
TARIKH TUTUP TAWARAN : 17/09/2020
TEMPOH SAH LAKU : 90

ZON : TENGAH (KONTRAK PANEL)

TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

Perihal Tarikh /
Masa
Lokasi Pegawai
Penyelaras

 
Kehadiran
Maksima
SEBUTHARGA MEMBEKAL PERABOT
PEJABAT (SET KUBIKEL) DI BAHAGIAN
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAHUN
2020 – BPK 5/2020
09/09/2020
10:00 AM
 
BILIK
MESYUARAT UTAMA, ARAS 4, BLOK E3, KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62590, W.P. PUTRAJAYA
AMIE AZIDA - 0388924869 /  0124829164  2
         

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.