Kembali

TAWARAN SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BANGUAN SEDIA ADA UNTUK DI JADIKAN PUSAT HEMODIALISIS KOMUNITI NEGERI MELAKA DI KUARTERS KLINIK KESIHATAN CHENG, MELAKA

25/09/2017 By Pentadbiran

TAJUK : TAWARAN SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BANGUAN SEDIA ADA UNTUK DI JADIKAN PUSAT HEMODIALISIS KOMUNITI NEGERI MELAKA DI KUARTERS KLINIK KESIHATAN CHENG, MELAKA.

NO SEBUTHARGA : BPK 8/2017

TARIKH TUTUP IKLAN : 9 /10 /2017

LAMPIRAN : IKLAN