Visi dan Misi

Visi

Menjadi sebuah organisasi yang terdiri daripada pasukan kerja profesional yang berpengetahuan, cekap dan berkemahiran tinggi di dalam memberi perkhidmatan kejuruteraan dan saintifik yang berkualiti dan berinovatif di Kementerian Kesihatan Malaysia

Misi

Memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada:

  • Pembangunan dasar yang berkaitan dengan kesihatan persekitaran dan perkhidmatan kejuruteraan fasiliti kesihatan.
  • Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti kesihatan persekitaran, perkhidmatan kejuruteraan fasiliti dan peralatan biomedikal, perkhidmatan pembersihan, pembekalan linen dan pengurusan sisa klinikal serta perkhidmatan penyelenggaraan fasiliti kesihatan.
  • Perancangan, pelaksanaan, penyeliaan projek-projek fizikal di fasiliti kesihatan.