Visi dan Misi

Visi

Untuk menjadi organisasi primer dengan pasukan kerja profesional yang cekap dan berkemahiran tinggi dalam menyediakan perkhidmatan kejuruteraan dan saintifik yang berkualiti tinggi dan berinovatif dalam sektor kesihatan dengan menggunakan teknologi terkini.

Misi

Untuk membekalkan perkhidmatan berkualiti, bermutu, dan tepat kepada:

  • Pembangunan dasar yang berkaitan dengan kesihatan persekitaran, perkhidmatan kejuruteraan pusat-pusat perubatan, kesihatan dan keselamatan radiasi, dan perkhidmatan sokongan hospital.
  • Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti kesihatan persekitaran, perkhidmatan kejuruteraan pusat-pusat perubatan, dan perkhidmatan sokongan hospital.
  • Pembangunan dan pelaksanaan Sistem Peraturan Peralatan Perubatan.